17,000 تومان

گارانتیفاقد گارانتی و مهلت تست 
به دلیل نمونه های مشابه خیلی زیاد در بازار فاقد گارانتی میباشد!