6,900 تومان

توضیحات

کابل دیتا ساتا یک سر ۹۰ درجه (۳۵ سانتی)