20,500 تومان

آیا از قیمت کالا راضی هستید ؟!

[quform_popup id=”3″ name=”فرم بله نظرسنجی”]بله[/quform_popup][quform_popup id=”1″ name=”فرم نظرسنجی”]

خیر[/quform_popup]

توضیحات

حاشیه ی قرمز کم رنگ،به خاطر اینکه خیلی کم رنگ هست فقط روی لپ تاپ های سفید قابل مشاهده است در صورتی که بر چسب روی لپ تاب هایی دیگری به جز رنگ سفید استفاده شود کاملا بیرنگ میباشد.