2,100 تومان

آیا از قیمت کالا راضی هستید ؟!

[quform_popup id=”3″ name=”فرم بله نظرسنجی”]بله[/quform_popup][quform_popup id=”1″ name=”فرم نظرسنجی”]

خیر[/quform_popup]

 

 

 

توضیحات

رابط RJ45
جهت ارتباط بین ۲ پچ کورد
افزایش طول کابل های شبکه
ایجاد اتصال برای کارت شبکه های قطع شده