مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش CD و DVD خام

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

۱- نام فروشگاه: جهانی
تلفن تماس: ۸۸۹۳۵۱۴۰ ۸۸۹۳۸۱۴۲

۲- نام فروشگاه: بهنام
تلفن تماس: ۸۸۹۱۰۵۱۱ ۸۸۹۰۶۰۳۳

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.