خرید لپ تاپ

مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش عمده لپ تاپ و نوت بوک

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

۱- نام فروشگاه: ایسوس
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۹۳۰۲۷۹

۲- نام فروشگاه: لوتوس
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۹۴۹۳۸۴

۳- نام فروشگاه: پیکسل
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۹۴۹۷۵

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.

CD – DVD خام

مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش عمده هارد

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

 1. فروشگاه بهنام
  ۰۲۱-۸۸۹۰۶۰۳۳
  ۰۲۱-۸۸۹۱۰۵۱۱
 2. فروشگاه جهانی
  ۰۲۱-۸۸۹۳۹۱۳۰
  ۰۲۱-۸۸۹۳۸۱۴۲
  ۰۲۱-۸۸۹۳۵۱۴۰

 

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.

مودم ADSL

مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش مودم و تجهیزات شبکه

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

۱- نام فروشگاه: گروه طراحان شبکه ایران
تلفن تماس: ۸۸۹۴۳۱۰۰    ۸۸۸۰۶۹۵۹

۲- نام فروشگاه: ثامن
تلفن تماس: ۸۸۹۱۲۴۱۲    ۸۸۹۱۰۱۷۶

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.

خرید هارد

مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش عمده هارد

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

۱- نام فروشگاه: پارس نت وی
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۹۸۲۰۱ و ۰۲۱۸۸۹۹۵۵۹۴

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.