مجموعه E-net به دلیل درخواست مکرر مشتریان خود جهت معرفی مراکز پخش نرم افزار و بازی

فروشگاه های زیر را جهت استعلام قیمت و خرید معرفی می نماید که پس از خرید و پرداخت وجه به

فروشگاه مربوطه اجناس به همراه سفارش ثبت شده در سایت توسط مجموعه E-net جمع اوری

و ارسال میگردد.

۱- نام فروشگاه: مایکروسافت
تلفن تماس: ۸۸۹۲۵۳۰۱    ۸۸۹۲۵۳۰۲

۲- نام فروشگاه: مدرن
تلفن تماس: ۸۸۹۱۲۹۳۲۳    ۸۸۹۲۸۸۵۸

۳- نام فروشگاه: بهسان

تلفن تماس:۸۸۹۴۴۵۵۰    ۸۸۹۴۲۴۲۸

 

توجه نمایید:

مجموعه E-net صرفا فقط معرفی کننده مشتریان خود به فروشگاه های ذکر شده جهت تسریع و تصحیل در خرید میباشد و مسولیتی در قبال قیمت سایر فروشگاه ها نخواهد داشت.